YELLOW RED REDEMPTION

YELLOW RED REDEMPTION

YELLOW RED REDEMPTION 1080 523 Malinwa Supportersorgaan

Het Malinwa Supportersorgaan betreurt de afkeuring van de geplande grootste tifo ooit Achter De Kazerne. We begrijpen en onderschrijven de diepe teleurstelling bij sfeergroep Vijfentwintig Zeven.

De Pro League die een verwijzing naar een computerspel vergelijkt met een actie waarbij een profspeler met de dood bedreigd wordt, is ons inziens onbegrijpelijk. Wij kunnen onmogelijk begrijpen dat de Pro League hierover op deze wijze communiceert, waarmee men al enige frustratie en onbegrip creëert.

In het verleden werd het gebruikte materiaal voor deze tifo zonder problemen goedgekeurd. Het is voor ons een verrassing en teleurstelling dat dit nu wel een probleem vormt. De vorige, inmiddels gepensioneerde, brandweercommandant maakte steevast een uitzondering door het ontbreken van een brandwerend certificaat door de vingers te zien. De nieuwe commandant keurde de actie goed onder voorwaarde van een certificaat, maar gezien het gebruikte materiaal brandbaar is, blijkt dit onmogelijk. Door het ontbreken van dit certificaat weigert de brandweercommandant akkoord te gaan, ondanks herhaaldelijke pogingen hem te overtuigen of via een andere weg een goedkeuring te bekomen. Er is geen andere kandidaat die vrijwillig zijn handtekening onder een goedkeuring wil plaatsen, omdat wanneer er in extremis toch iets zou gebeuren met de 3000 personen in VAK F, deze persoon vanzelfsprekend aansprakelijk wordt gesteld. Dit maakt het echter niet minder betreurenswaardig.

Er werd tot vrijdagavond laat gezocht naar oplossingen, steeds zoekend naar een open dialoog tussen alle partijen. Onze 3 SLO´s waren in deze discussies ook steeds aanwezig. De partijen zochten samen, tevergeefs, naar een oplossing.

Als Supportersorgaan bewaken wij de KVM-clubcultuur en zoeken we continu manieren om ervoor te zorgen dat het traditionele, familiale, maar ook passievolle en strijdlustige karakter van onze club te bewaren. Wij willen dan ook de sfeergroepen ondersteunen en het pad effenen om de steun van club en ordediensten te kunnen krijgen voor tifo-acties en dergelijke. Dit maakt het des te jammerlijk dat wij als supportersvertegenwoordiger in dit specifieke dossier niet meer kunnen betekenen en dat we deze tifo niet in volle glorie zullen kunnen aanschouwen. Dit maakt wél dat we hier lessen uit moeten trekken, dat we ervoor moeten zorgen dat dit niet meer KAN gebeuren. We gaan dan ook onderzoeken welke elementen met zekerheid aangeleverd moeten worden bij elke tifo-actie en er mede voor zorgen dat aan deze gedefinieerde vereisten steeds voldaan wordt bij toekomstige initiatieven. Het is triest dat dit op deze manier moet, maar enkel op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat een bedroevende situatie als deze niet meer voorkomt.

Het enige wat ons als Supportersorgaan nog rest te zeggen, is het uiten van onze appreciatie voor het wederom magnifieke werk van Vijfentwintig Zeven. Het resultaat is prachtig, triest dat we deze tifo vandaag niet zullen kunnen zien.

Het is betreurenswaardig dat sfeeracties ondermijnd worden door externe factoren die geen impact zouden mogen hebben op supportersbeleving in het voetbal.

We zullen de sfeermakers achter het doel vandaag missen, begrip hebbend voor hun teleurstelling.