Om de missie van het Supportersorgaan te bereiken, hebben we zeggenschap in het beleid van onze geel-rode voetbaltrots nodig. Al sinds de vereffening in het seizoen 2002-2003 zetelen enkele van onze leden in het hoogste leidinggevende orgaan van onze club. In de bestuursraad waken we erover dat de Malinwa de familieclub blijft zoals we ze kennen én verdedigen we de noden van onze leden. Daarnaast vaardigen we twee SLO’s af, verdelen we de tickets voor uitwedstrijden, organiseren we tal van evenementen en staan we ter beschikking van iedere supporter met vragen of opmerkingen. Op die manier trachten we het traditionele en familiale karakter van KV te beschermen.


Supportersinspraak Raad Van Toezicht

Het Malinwa Supportersorgaan vaardigt 2 waarnemende vertegenwoordigers af naar de Raad Van Toezicht van Yellow-Red KV Mechelen NV. Zij gebruiken hun rol om alle fans van onze mooie club een stem te geven. Zo voorzien we structurele supportersparticipatie tot in de hoogste beslissingsapparaten van de club en zorgen we voor transparantie met de mensen op de tribunes.

Enerzijds hebben we het behartigen van de supportersbelangen, anderzijds fungeert het Orgaan als waakhond. We waken over zaken als het stamnummer, de clubkleuren, het logo, het stadion, … Ook wordt er continu met een vergrootglas naar het financieel beleid gekeken. Naast 1 afgevaardigde uit het Supportersorgaan heeft Mark Uytterhoeven een mandaat voor het leven.

Onze supportersparticipatie is reeds uniek in de voetbalwereld, maar we willen dit in de toekomst enkel maar verder professionaliseren. We zullen een voortrekkersrol blijven spelen op vlak van supportersvertegenwoordiging, enkel zo verdedigen we zij waarrond voetbal écht draait: de supporters.


Beleidsvergadering of infoavond

Op regelmatige basis vindt er een vergadering of infoavond plaats tussen een delegatie supporters en hoofdaandeelhouder van KV Mechelen Philippe Van Esch. Dit kan ook uitgebreid worden naar de overige 2 aandeelhouders uit de Raad Van Toezicht, Eddy De Reys en Luc Leemans, of leden van de sportieve staf of directie. Tijdens deze vergadering worden alle actuele zaken besproken die een impact hebben op het supporterswezen, het DNA van de club, de financiële gezondheid van KV Mechelen, … De invulling hiervan staat niet in steen gebeiteld en kan aangepast worden aan de noden van het moment. Suggesties zijn altijd welkom!


Supporterscafés

Het Supportersorgaan organiseert op regelmatige basis zogenoemde ‘Supporterscafés’. Informele open avonden waar alle supporters hun ideeën, adviezen, bezorgdheden, opmerkingen, suggesties, vragen, … over het reilen en zeilen van onze prachtige club kwijt kunnen. Op deze manier willen we samen met alle fans het Malinwa-gevoel en onze typische volksclubcultuur bewaken, alsook een sterkere band tussen het Orgaan en haar leden creëren. Enkel zo kunnen we de stem van de supporters uitdragen naar de Raad Van Toezicht van onze club.

Deze avonden dienen als voeding voor zowel de uitoefening van ons waarnemend mandaat in de Raad Van Toezicht als voor de kwartaalvergaderingen. Wij willen iedere supporter verdedigen en roepen dan ook telkens op om massaal aanwezig te zijn op deze avonden en jullie stem hier te laten horen.

Deze ‘Supporterscafés’ worden op deze website en op de social mediakanalen van het Malinwa Supportersorgaan aangekondigd.


Supporter Liasion Officer (SLO)

Het supporterschap brengt vaak heel wat met zich teweeg. Daarom voorzien wij 2 rechtstreekse aanspreekpunten voor fans die met vragen of opmerkingen zitten over de werking van de club. De Supporters Liaison Officer (SLO) is ingevoerd in de UEFA Licentievoorwaarden in 2011 met als doel een stabiele dialoog tussen club en supporter te verzekeren. Ook hiermee trachten we de hoge betrokkenheid en hechte band tussen KV Mechelen en haar fans continu te versterken. Onze SLO’s zijn de tussenpersonen tussen onze leden en de club, en onderhoudt een goed contact met de verschillende diensten van de club, de matchorganisatie, de veiligheidsdiensten en het netwerk van SLO’s van andere clubs.

Onze 2 SLO’s: 

  • Hans De Decker
  • Wim Verbelen


Ticketing uitwedstrijden 

Het Malinwa Supportersorgaan staat eveneens in voor het verdelen van de tickets voor uitwedstrijden die ter beschikking gesteld worden van de club. Bij reguliere wedstrijden kunnen tot 90% van de tickets aangevraagd worden door het Supportersorgaan, die deze dan verdeelt onder haar erkende supportersclubs. Bij hoog-risicowedstrijden waarbij een bus-combi van toepassing is, is dit zelfs 100%.

Wij ijveren hierbij ten allen tijde voor een eerlijke en vlotte ticketverdeling tussen de verschillende aangesloten supportersclubs, zien toe op de omstandigheden waarin onze supporters ontvangen worden, ondersteunen onze supportersclubs in de organisatie van hun verplaatsing en waken over de ticketprijzen.

Wil jij graag meegaan op verplaatsing? 

Hier vind je alle officiële supportersclubs.


Evenementen met een duidelijk doel

Er worden op regelmatige basis evenementen georganiseerd om onze clubcultuur te verstevigen en de supportersstem te horen. Informele bijeenkomsten, leuke activiteiten of gerichte ontmoetingen moeten het Malinwa-gevoel & de KVM-cultuur beschermen en de band tussen de supporters en de club versterken. Denk hierbij aan infoavonden over actuele thema’s binnen het beleid van de club, quizzen, de kerstmarkt, de wandelzoektocht, de Malinwa Fandag en ga zomaar door. 


Ombudsdienst

De supporter moet zich goed voelen op KV, daarom vinden we het belangrijk dat je ergens terecht kan met vragen, suggesties, opmerkingen en problemen. Om dit mogelijk te maken, bestaat de ombudsdienst die steeds voor iedere supporter klaarstaat. Als we zelf geen antwoord of oplossing op jouw bemerking of probleem kunnen bieden, nemen we contact op met de bevoegde dienst binnen de club. 

Zit je met iets?

Stuur gerust een mailtje naar info@malinwa.be of contacteer ons via facebook!