Onze Missie

De missie van het Supportersorgaan bestaat uit drie duidelijke pijlers: het bewaken van het Malinwa-gevoel, het bewaken van de KVM-clubcultuur en het creëren en versterken van de band tussen supporters en club.

Onze Missie

De missie van het Supportersorgaan bestaat uit drie duidelijke pijlers: het bewaken van het Malinwa-gevoel, het bewaken van de KVM-clubcultuur en het creëren en versterken van de band tussen supporters en club.

 • Bewaken van het Malinwa-gevoel

  Vooraleer we acties kunnen ondernemen om het Malinwa-gevoel te beschermen, moesten we uiteraard eerst te weten komen wat dat juist inhoudt. Na rijp beraad kwamen we tot 4 pijlers die “de Malinwa” maken tot hoe we “de Malinwa” kennen. Pijler nummer één is zonder enige twijfel de slagzin “trots op onze kleuren”, maar evenzeer ons erfgoed maakt ons fier een Malinwaër te zijn. Pijler twee is de nood aan “passie en strijd”: de KV-supporter eist inzet en doorzettingsvermogen. Zowel van de supporters in de tribune als van de spelers op het veld wordt er verwacht dat ze hun job met hart en ziel vervullen, en dat ze op momenten dat het even wat moeilijker gaat, het nodige karakter tonen om de bakens te verzetten! Pijler nummer drie is het collectief, de teamspirit: alweer zowel op het veld als in de tribunes. We komen dan wel als individuen of als kleine groepjes naar het stadion, maar binnen in het stadion gaan we als één man achter onze ploeg staan, zonder dissidentie, zonder subgroepjes, zonder onderlinge rivaliteit of afgunst. De vierde pijler leunt sterk aan bij pijler nummer één: naast trots op onze kleuren, zijn we ook trouw aan onze kleuren: “Iens ne kakker, altâ ne kakker”.

  Bewaken van de KVM-clubcultuur

  Dezelfde oefening moesten we ook maken om tot de definitie van de ‘KVM-clubcultuur’ te komen. Ook hier denken we 4 belangrijke pijlers te ontdekken die de bestuurlijke clubcultuur van KV Mechelen definiëren. Pijler nummer één en belangrijker dan alle andere pijlers is het gegeven dat de club moet bestuurd worden volgens een realistisch, gezond, transparant en bovenal verantwoord financieel beleid: dat was de reden om de Supportersraad op te richten en dat blijft ook in het nieuwe Orgaan een hoeksteen. Pijler nummer 2 garandeert het medezeggenschap en de waakhondfunctie van de supporters in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van KV Mechelen en vloeit rechtstreeks voort uit de periode waarin het met pijler één niet zo nauw genomen werd. Pijler nummer drie zegt dat “respect” essentieel is en moet uitgedragen worden in alle geledingen en beslissingen van de club. Pijler vier tenslotte focust meer op het sportieve en vraagt dat de sportieve staf jonge Belgische talenten de kans geeft om zich te ontwikkelen tot volwaardige eersteklasse-voetballers.

  Het creëren en versterken van de band tussen de supporters en de club

  Zowel voor het Malinwa-gevoel als voor de KVM-clubcultuur is de goede band tussen de club en de supporters van levensbelang, omdat die band een garantie biedt op het voortbestaan van het supporterschap op langere termijn. Een sterke band tussen de club en supporter maakt dat de supporter niet afhaakt op momenten dat het even wat minder gaat en dat de club sneller bereid is om haar beleid af te stemmen op wat er onder de supporters leeft.

Wat we doen

 • Onze belangrijkste taak als Supportersorgaan is het vertegenwoordigen van iedereen op onze tribunes. Onder deze werking valt onder andere de vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht maar evenzeer de SLO-werking en de ticketing voor uitwedstrijden.

  Lees er alles over via volgende link.

 • Geel&Rood is het officiële supportersmagazine van KV Mechelen en wordt uitgegeven door het Supportersorgaan.

  Het magazine valt drie keer per seizoen bij je in de bus en belooft telkens een feestje op papier met een samenscholing van originele ideeën en mooie, ontroerende, geestige en revelerende interviews, reportages en columns, geschreven door de beste KV-pennen.

 • De Harmonie werd, net als de Supportersfederatie, opgericht onder impuls van kanunnik Dessain, die de supporters extra wou vermaken om op die manier de juiste sfeer te scheppen onder de supporters. De supportersharmonie groeide uit tot een ware traditie en ook vandaag nog, en dit voor het 88ste jaar op rij, speelt ze elke thuismatch op KV Mechelen.

  Uniek in België

  Bij elke thuismatch wordt de klok even stilgezet: geen doffe dreun die door een of ander geluidssysteem wordt gejaagd, geen carnavalsmuziek, maar wel een kwartier stevige marsmuziek tijdens de laatste momenten van de opwarming van onze ploeg, met als doel de supporters op te warmen voor de wedstrijd. Daarvoor spelen ze voor de spionkop “You ’ll never walk alone” en ons clublied.
De Supportersharmonie van KV Mechelen is enig is in haar soort: bij andere ploegen zijn het enkelingen die zorgen voor de muzikale omlijsting en ambiance, bij Malinwa hebben we een heuse vereniging: welgeteld één voetbalclub in de Belgische eerste klasse kan dat zeggen.

  Vertegenwoordigers van de club

  De Harmonie wil KVM ook vertegenwoordigen bij de eigen supporters en naar de buitenwereld. Ze treden immers niet alleen op voor onze eigen supporters, maar zetten ook op diverse activiteiten in de stad of bij supportersclubs hun beste beentje voor. Op die manier willen ze bewijzen dat jeugd, muziek, vriendschap en voetballiefde hand in hand kunnen gaan.

  Nieuwe leden welkom

  De laatste jaren kan de harmonie pronken met een prachtige mix van jong en oud. Met gemiddeld een dertigtal muzikanten en een vijftiental vaandeldragers stappen ze elke wedstrijd rond de heilige grasmat. Onze harmonie telt alles samen een vijftigtal aangesloten muzikanten, maar nieuwe leden die vervuld zijn van de liefde voor muziek en fierheid als supporter van KV Mechelen zijn nog steeds welkom.

   

 • KV Mechelen heeft een geschiedenis om te koesteren. Verscheidene uitingen daarvan, bijvoorbeeld in de vorm van magazines, persknipsels en foto’s, zijn onder meer terug te vinden bij het Supportersorgaan. Om deze waardevolle sporen uit het verleden mee te nemen naar de toekomst, heeft het Orgaan begin 2013 ‘het Malinwa Archief’ opgericht. Een groep enthousiaste vrijwilligers zet zich in om de collectie van bestaande archief- en documentatiestukken zo goed mogelijk te bewaren en denkt na over manieren om ook het publiek te laten kennismaken met dit rijke stukje verleden.

   

  Rijke collectie Malinwa Archief raadpleegbaar

  Sinds kort is de collectie van het Malinwa Archief gratis en eenvoudig raadpleegbaar in de leeszaal van het Stadsarchief Mechelen. Je vindt er honderden documenten van en over voetbalploeg KV Mechelen in terug: clubbladen Geel en Rood, documentatiemappen per seizoen, fotoalbums,… Wouter Kesteloot bracht de collectie in kaart in het kader van zijn stage voor de interuniversitaire master na master Archivistiek. Meer nog, hij maakte meteen een heus plan dat de beleidslijnen rond de collectie voor de komende jaren uittekent. Hij gebruikte daarbij de handleiding van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. Het plan moet de vrijwilligers van het Malinwa Archief een houvast bieden om hun collectiewerking verder uit te bouwen aan de hand van concrete acties: dat gaat bijvoorbeeld over de verdere inventarisatie, tot de organisatie van publieksactiviteiten. Hiermee bevestigt het in 2013 binnen het supportersorgaan opgerichte Malinwa Archief haar prominente rol in de nog prille wereld van het sporterfgoed. Haar werking rond het rijke cultureel-erfgoed van KV Mechelen is één van de best uitgebouwde binnen de Belgische voetbalwereld. Voor die werking kan het steeds een beroep doen op het professionele advies van het Stadsarchief Mechelen.
  Bekijk het plan van Wouter Kesteloot (pdf)

  Meer weten?

  Mark Uytterhoeven toont je in dit filmpje hoe je de collectie kan raadplegen: https://www.youtube.com/malinwa-archief
  De openingsuren van de leeszaal van het Stadsarchief Mechelen en andere praktische info vind je via www.stadsarchiefmechelen.be
  De inventaris van de collectie staat op www.archiefbankmechelen.be.

  Collecties bewaren

  De medewerkers van het Malinwa Archief gaan ook pro-actief op zoek naar collecties die dreigen verloren te gaan. Op die manier zorgen we ervoor dat waardevolle stukken uit de geschiedenis van KV Mechelen in de best mogelijke omstandigheden bewaard blijven, Het Malinwa Archief wordt daarin bijgestaan door de Erfgoedcel Mechelen en het Stadsarchief voor het archiveren, beheren en ontsluiten van de collectie.

  Heb je zelf mooie stukken liggen die je niet wil laten verloren gaan of ken je iemand die een stukje KV-geschiedenis op zolder heeft liggen? Neem dan snel contact op met het Malinwa Archief op archief@malinwa.be en zorg ervoor dat ook de volgende generaties kunnen genieten van onze mooie clubgeschiedenis!

 • De Malinwa Kids Club is er voor KV-supporters van 6 tot 12 jaar en heeft als doel de kinderen nauwer te betrekken bij het reilen en zeilen van de club. We willen hen besmetten met het Malinwa virus en ervoor zorgen dat ze binnen ettelijke jaren nog steeds de Mechelse tribunes bevolken, onder het motto “bouwen aan de toekomst”. Dit doen we met enkele leuke events zoals een meet & greet of een voetbaltraining met de spelers.