Hoe het begon

Twee stijlen, hetzelfde doel.

Van een onafhankelijke supportersfederatie en Supportersraad, naar een samengevoegd Supportersorgaan. Bekijk hier welke weg we afgelegd hebben om te komen waar we nu staan.

Hoe het begon

Twee stijlen, hetzelfde doel.

Van een onafhankelijke supportersfederatie en Supportersraad, naar een samengevoegd Supportersorgaan. Bekijk hier welke weg we afgelegd hebben om te komen waar we nu staan.

 • 1920

  De allereerste supportersvereniging

  De allereerste supportersvereniging van F.C. Malinois wordt opgericht onder de naam: 'De sportsman'. Het aantal leden steeg snel en er werd besloten om kleinere verenigingen per wijk te maken. Zoals Rust-Roest, Terminus, De Kroon, Sport en Vermaak, De Stadspomp, Moedig Vooruit en uiteraard de nu nog steeds bestaande club Hoger Op.

 • 1924

  Oprichting Supportersfederatie

  Op speciaal verzoek van kanunnik Dessain, toenmalig voorzitter van F.C. Malinois, ontstond in 1924 de supportersfederatie ‘Malinwa vzw’. De kanunnik vond het belangrijk dat de verschillende supportersverenigingen zich groepeerden in één raad: zo konden zij elkaar vinden, steunen en daar waar nodig verder helpen, zonder evenwel hun eigenheid te verliezen. Zo werd op 31 augustus 1924 in café ‘Den Beiaard’ in de Frederik De Merodestraat een heuse Supportersfederatie opgericht als overkoepelend orgaan van de verschillende supportersclubs van KV Mechelen. Bovendien mocht de Federatie een afgevaardigde kiezen als vertegenwoordiger bij het bestuur.

 • 1988-1989

  Recordseizoen voor de Federatie

  Doorheen de jaren wijzigde het aantal leden van de federatie zeer frequent. Verschillende factoren lagen aan de basis, zoals de oorlog, bestuurlijke beslissingen, sportieve successen, etc. Het absolute recordseizoen is, niet verwonderlijk, dat van 1988-1989, waarbij de Federatie 82 supportersclubs en 6104 aangesloten leden kende.

 • 2002-2003

  Vereffening

  Na het faillissement van de club en de daaropvolgende reddingsactie, kregen de supporters op voorspraak van Mark Uytterhoeven een vertegenwoordiging in het hoofdbestuur van KV Mechelen. De supportersraad verwierf exact 33% van de stemmen. De Supportersraad werd samengesteld vanuit de verschillende supportersgroeperingen. De hoofdtaak van de Supportersraad was te voorkomen dat financiële wantoestanden uit de jaren 1990 zich onder het nieuwe bewind zouden herhalen. De Supportersraad legde met andere woorden nadruk op een sterke en strikte controle van bestuurlijke beslissingen en de financiële flow.

 • 2013-2014

  Een samengevoegd Supportersorgaan

  Daar waar de Supportersfederatie meer vanuit het gevoel, vanuit het hart en de ziel van het supporter-zijn werkte, opereerde de Supportersraad meer vanuit de ratio. Daarnaast was er binnen bepaalde dossiers en persberichten te weinig onderling overleg om een eenduidig standpunt te verkondigen. Journalisten én de eigen supporters raakten tussen de twee instellingen het spoor bijster en haalden ze door elkaar in hun quotes en opmerkingen. De supportersfederatie en de supportersraad werden met andere woorden steeds meer geconfronteerd met dezelfde opportuniteiten en gingen daarom steeds nauwer samenwerken, soms succesvol, soms moeizaam. Na ruim twee jaar dialoog, discussie en beraadslaging werd dan ook besloten de twee samen te voegen tot een nieuw Supportersorgaan.

 • 2014-2015

  Nieuw Stadion

  In mei 2015 startte de eerste fase van een nieuw stadion voor onze club. Het Supportersorgaan had inspraak in de bouwplannen en deed er alles aan om het nieuwe stadion een volkse thuis voor de supporters te laten worden, alsook de typische unieke Malinwasfeer hier te behouden. Zonder de input van het Orgaan had ons stadion er vandaag hoogstwaarschijnlijk heel anders uitgezien.

 • 2015-2016

  Met de trein naar Oostende

  Het voetbalseizoen 2015-2016 werd voor KV Mechelen afgetrapt met een verplaatsing naar Oostende. Het Malinwa Supportersorgaan charterde, als eerste voetbalclub ooit, een volledige NMBS-trein voor onze supporters en organiseerde ter plekke een BBQ.

 • 2018-2019

  Operatie Propere Handen

  Eind 2018 barste het voetbalschandaal ‘Propere Handen’ uit, een grootschalige onderzoek van het federaal parket dat bestond uit twee luiken. Aan de ene kant matchfixing en aan de andere kant fiscale fraude en witwaspraktijken. Enkele bestuursleden van KV Mechelen werden in deze zaak in verdenking gesteld. Het Malinwa Supportersorgaan stelde zich in dit proces burgerlijke partij. Hierdoor kregen wij inzage in de dossiers tegen de club en konden we hier gericht op reageren.

 • 2019

  Bekerfinale

  1 mei 2019 staat in het geheugen gegraveerd van iedere kakker. Op deze dag won, toen nog tweedeklasser, KV Mechelen de beker van België. Het Supportersorgaan stond in voor de ticketverdeling van de finalewedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Daarnaast ondersteunden we de verschillende supportersclubs in hun acties ter gelegenheid van deze unieke dag.

 • 2022

  Kapitaalsverhoging

  Begin 2022 bereikte KV Mechelen een akkoord over de kapitaalsverhoging van 5 miljoen euro voor de club. Het Supportersorgaan nam gedurende de gehele onderhandelingen een intensieve bemiddelingsrol op zich. De verhoudingen tussen de aandeelhouders werden hersteld en onder impuls van het Supportersorgaan werd overgegaan tot de implementatie van een ‘Corporate Governance’.

REMEMBER 2002-2003 – We deden het gewoon zelf!

Een moment uit onze Clubgeschiedenis dat nooit vergeten mag worden, is het faillissement en de daaropvolgende reddingsactie, uit het seizoen 2002-2003.

De reddingsperiode was ongetwijfeld de woeligste en meest bijzondere periode uit de clubgeschiedenis van KV Mechelen. Na de vereffening op 7 december 2002 begonnen de supporters van geel & rood massaal acties op poten te zetten om te club te redden van de ondergang. Mark Uytterhoeven, Fi Van Hoof en Piet Den Boer openen een rekeningnummer (733-0112485-92) bij de KBC-bank van Mechelen. Ze roepen alle supporters op om individueel of in groep per schijven van 1.000 euro te storten op deze rekening. Ze hebben 2500 stortingen nodig om het stamnummer en het patrimonium van KV Mechelen te kunnen behouden. Er ontstond een stormvloed aan acties door de fans om de club van ondergang te redden. Op 26 februari 2003 gaan spelers en ex-werknemers akkoord met het voorstel van de vzw om met het ingezamelde geld een deel van de achterstallige betalingen terug te geven en de rest te laten vallen. Eric Viscaal spreekt door de megafoon de legendarische woorden “Jullie mogen jullie cluppie houden” uit. Het Verdrag Van Elewijt was beklonken, het stamnummer 25 was gered en KV Mechelen kon schuldenvrij een doorstart maken in derde klasse.

De redding was een unicum in het wereldwijde voetbal, een verhaal dat geen sprookjesschrijver zou kunnen bedenken. Inspanningen en samenhorigheid die ongezien waren en blijven. We deden het gewoon zelf! Een bekende quote van Robert ‘De Stuif’ Van Der Elst uit deze periode luidt “vraag niet wat de club voor jou kan doen, maar wat jij voor de club kan doen”. Een leuze die het Supportersorgaan ook vandaag nog dagelijks probeert toe te passen.