Verslag Malinwa Infoavond

Verslag Malinwa Infoavond

Verslag Malinwa Infoavond 2048 1365 Malinwa Supportersorgaan

Dinsdag 14 november 2023 organiseerde het Malinwa Supportersorgaan een infoavond waar supporters hun kritische vragen aan de beleidsmakers van KV Mechelen konden stellen. We nodigden hoofdaandeelhouder Philippe Van Esch, sportief directeur Tim Matthys en gloednieuwe hoofdcoach Besnik Hasi uit om jullie te woord te staan.

Deze supportersavond gold als een eerste kennismaking met voorzitter Van Esch, en met de nieuwe T1 Hasi, en kaderde binnen nieuwe initiatieven ter supportersvertegenwoordiging. Een manier die allesbehalve in steen gebeiteld is, waardoor alle suggesties, adviezen en hulp nog steeds welkom zijn. Aarzel dus zeker niet uit te reiken naar het Supportersorgaan met je ideeën, suggesties en bezorgdheden. Deze infoavond was een eerste open vergadering tussen onze hoofdaandeelhouder en de fans, waarvan het de bedoeling is dit vaker te doen, meer daarover lees je hier.

Het hoofddoel van deze avond was de stem van de supporters laten horen en antwoorden krijgen op alle grote supportersvragen die momenteel leven. Bedoeling was dan ook dat de avond uiterst kritisch zou verlopen. Zonder om de hete brij heen te draaien, zonder onnodige eufemismen en zonder een zogenoemde ‘goednieuwsshow’. Wél een open en transparante communicatie tussen club en fan. De avond verliep bijgevolg inderdaad kritisch, doch respectvol en gemoedelijk. We willen dan ook eerst en vooral via deze weg alle aanwezige supporters bedanken voor hun correcte en constructieve bijdragen. We begrijpen dat niet elk onderwerp tot in compleet detail besproken kan worden maar bedanken ook het panel voor de open houding.

Voor de afwezige supporters geven we via dit schrijven een beknopt verslag van de avond en de behandelde onderwerpen. We vinden dat elke supporter recht heeft op deze informatie, begrijpend dat niet iedereen zich zomaar op een weekavond kan vrijmaken. Desalniettemin moedigen we aan om dergelijke initiatieven bij te wonen wanneer mogelijk. We zijn vaak getuigen van scherpe kritiek en bezorgdheden via digitale kanalen, we vinden het positief dat deze geuit worden. We roepen echter op om deze zorgen ook tijdens dergelijke initiatieven te delen, zodat we samen constructief naar oplossingen kunnen zoeken en onze stem kunnen laten horen bij de club.

Het is niet mogelijk om alle onderwerpen, antwoorden en debatten volledig uit te schrijven. Daarom geven we slechts een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen, met de kernpunten van wat de heren van de club hierover zeiden. Dit biedt je een algemeen beeld van wat er is besproken en het verloop van de avond. Als er nog vragen zijn of als je meer details wilt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We vragen wel om bij de juiste informatie te blijven en geen ongecontroleerde aannames of onjuiste veronderstellingen te verspreiden.

Evert Winkelmans fungeerde als moderator tijdens deze avond. Hij begon met een uitgebreide dialoog met Philippe Van Esch, Tim Matthys, Besnik Hasi in de vorm van een soort panelgesprek. Hierbij werden de vooraf ingediende vragen van de supporters behandeld. Soms stelde Evert direct een vraag aan één van de drie bovengenoemde heren, terwijl andere momenten werden gebruikt om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen, wat leidde tot een mini-debat tussen de vier personen op het podium. Na dit gesprek kregen ook de aanwezige supporters in de zaal de gelegenheid om zelf rechtstreeks vragen te stellen aan Van Esch, Matthys of Hasi, waarbij niet-vooraf ingezonden onderwerpen ook aan bod kwamen.

SPORTIEF

We startten met een korte kennismaking met onze nieuwe coach. Zijn eerste indrukken, de eerste dagen op de club en zijn speelstijl werden besproken. Wat betreft zijn speelstijl wilde hij voorlopig niet te veel prijsgeven, behalve dat hij streeft naar ‘realistisch voetbal’. Hij betreurde natuurlijk het feit dat hij niet over de volledige spelerskern kon beschikken, deels vanwege de interlandperiode (hij sprak bijvoorbeeld over dat hij graag Bassette aan het werk had gezien tijdens een oefenwedstrijd deze week, maar hij werd geselecteerd voor de nationale U21-ploeg) en anderzijds vanwege de vele blessures.

Matthys merkte op dat de vele blessures eerder het gevolg waren van jammerlijk toeval (bijvoorbeeld een volkomen fitte Storm die te lang in het kunstgras van Knokke blijft steken met zijn voet) dan van bepaalde trainingsmethoden, slechte recuperatie, gebrek aan fitheid of andere redenen. Hasi stond al geruime tijd op de radar van Tim Matthys, en zodra het concreet werd, met name na een gesprek tussen Matthys en Hasi bij de nieuwe coach thuis, duurde het slechts twee dagen voordat de contracten werden ondertekend. De beslissing was dus vrij snel duidelijk voor de club.

Wat betreft Steven Defour, werd aangegeven dat zijn vertrek bij KV Mechelen in goed overleg was, maar uiteindelijk is het wel een ontslag. Dit werd in deze zin toegegeven. Het werd ook erkend dat, ondanks dat Matthys uiteraard de sportieve resultaten evalueert, het na de slechte prestaties Philippe Van Esch is die ingrijpt en samen met de andere bestuursleden besluit afscheid te nemen van onze voormalige trainer. Echter is Steven Defour nog van harte welkom Achter De Kazerne, die zelf aangaf even afstand van alles wat met voetbal te maken heeft te willen nemen. Men houdt de deur open voor Defour om op lange termijn nog in een andere functie binnen de club te kunnen werken, uiteraard indien dit voor alle partijen interessant zou zijn.

De samenwerking met Helmond moet een doorstroming van de jeugd via Jong KV, langs Helmond, naar de eerste ploeg mogelijk maken. De strategie en visie hieromtrent werden echter niet uitgebreid besproken.

In de vrouwenploeg zal verder geïnvesteerd worden en de club wenst hier meer mee te bereiken, maar beschikt momenteel evenzeer hiervoor niet over voldoende middelen om alles te doen wat ze eigenlijk wensen.

Vanzelfsprekend werd er nog wel wat verder uitgeweid over sportieve prestaties en vele bijhorende vragen gesteld.

TRANSFERS

Er werd uitgebreid geïnformeerd naar de tevredenheid van Tim Matthys over de afgelopen zomertransferperiode. Matthys lichtte kort het transferbeleid en de werking van de scouting toe. Hoewel hij blij is met de spelers die hij deze zomer heeft weten aan te trekken, verliep niet alles volgens het vooropgestelde plan. Een voorbeeld hiervan is het oorspronkelijke streven om naast Lauberbach nog een spits met een groot scorend vermogen aan te trekken, wat helaas niet meteen lukte.

Hij was niet schuw om namen te noemen van spelers waarmee hij concrete gesprekken had, maar telkens om dezelfde reden ontsprong: het financiële plaatje. Dit waren namen zoals Smail Prevljak en Michael Frey. Die laatste is een goed voorbeeld om de problematiek aan te duiden: als spelers liever in de B-kern van een rijke club waar jaarlijks miljoenen euro’s in gepompt worden vertoeven, in plaats van financieel in te leveren en wel aan spelen toe te komen, is het zéér moeilijk met beperkte budgetten inkomende transfers te doen. Los daarvan is zowel Tim Matthys als Philippe Van Esch niet ontevreden over de afgelopen transferperiode en geloven ze dat er meer mogelijk moet zijn met de huidige spelerskern. Ze gaven ook een bredere inkijk in hoe het aantrekken van nieuwe spelers nu juist verloopt. Van Esch gaf inzicht in de onderhandelingen en benadrukte dat de eindbeslissingen gezamenlijk worden genomen. Een speler wordt niet gecontracteerd als de voorzitter niet akkoord is, maar evenmin als Tim Matthys niet akkoord gaat.

Vanwege het hoge aantal geblesseerde spelers zal KV Mechelen in januari zeker op zoek gaan naar vervangers, maar dit zal opnieuw onvermijdelijk gebeuren met slechts beperkte middelen. Philippe Van Esch bekijkt reeds hoe budgetten hiervoor vrijgemaakt kunnen worden, wat verder werd toegelicht bij de financiële aspecten.

STADION

Op dit moment zijn er geen verdere concrete plannen ter uitbreiding of renovatie van het stadion. Zo werd er geïnformeerd naar de tribune achter het doel aan de kant van de Ziekebeemdenstraat. Het dossier voor deze tribune wordt bemoeilijkt door de beperkte ruimte, veroorzaakt door de aanwezigheid van een straat direct achter de tribune. Hoewel het op termijn zeker aangepakt moet worden, staat het momenteel zeer laag op de prioriteitenlijst.

In het verleden zijn er fouten gemaakt met de financiering van het vernieuwde stadion. De verbouwingen worden gefinancierd op een te korte looptijd. In plaats van de lening te spreiden over bijvoorbeeld 20, 25 of 30 jaar, zoals gebruikelijk is bij bijvoorbeeld hypothecaire kredieten, werd destijds besloten om dit op korte termijn te doen. Eén van de redenen voor deze beslissing was dat banken niet staan te springen om langlopende leningen uit te schrijven aan een voetbalclub. Dit resulteerde in een aanzienlijk hoge maandelijkse last en een aanzienlijke aflossing voor het stadion. Als gevolg hiervan zal de club de komende iets meer dan 5 jaar nog steeds rekening moeten houden met deze hoge kost.

JEUGDACADEMIE

Uiteraard werd de kwestie van de beperkte infrastructuur van onze jeugdacademie, ‘De Kleine Malinwa’, uitgebreid besproken, wat voor menig KV-gezinden een doorn in het oog blijft. Zoals bij de meeste onderwerpen moest Philippe Van Esch hier opnieuw erkennen, wat hij tamelijk consequent op vrij transparante wijze deed, dat er beperkte financiële middelen zijn voor investeringen in de jeugdacademie. Desalniettemin werd uitdrukkelijk medegedeeld dat er intensief wordt gezocht naar een oplossing.

Diverse opties worden momenteel onderzocht, en er zijn lopende gesprekken gaande, waaronder met de stad Mechelen. Er wordt gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheid om een aantrekkelijk project op te zetten dat over een lange periode gunstig is voor beide partijen. In reactie op een vraag uit het publiek werd ook onthuld dat er momenteel relatief concrete gesprekken plaatsvinden met betrekking tot het provinciaal domein De Nekker.

RVT / BESLISSINGSNEMERS

De huidige Raad van Toezicht van de club bestaat momenteel uit slechts drie stemgerechtigde personen: Philippe Van Esch, Luc Leemans en Eddy De Reys. Daarnaast hebben twee waarnemende supportersvertegenwoordigers een zetel, maar zij hebben wettelijk gezien geen stemrecht wanneer het erop aankomt. De vrees voor een soort van alleenheerschappij door de nieuwe voorzitter werd geuit door supporters. Philippe Van Esch weerlegde deze vrees stellig en benadrukte dat volgens zijn overtuiging dit in de praktijk niet mogelijk is.

Hij benadrukte dat de club wordt geleid door een team van mensen dat elk hun aandeel heeft in de werking en beschouwt het als iets positiefs dat er slechts weinig besluitvormers zijn. De vorige Raad Van Toezicht bestond uit teveel mensen om volgens Van Esch efficiënt te kunnen werken en vooruitgang te boeken. Het doel was om dit in de toekomst te vermijden, en dat is gelukt met de samenstelling van de nieuwe Raad van Toezicht. Hij onderstreepte vooral dat tot nu toe alle beslissingen met een grote mate van eensgezindheid zijn genomen, en er tot op heden nog geen officiële stemming nodig is geweest. Van Esch beweerde ook dat bij het nemen van beslissingen hij zeker luistert naar de supportersvertegenwoordigers, die jullie stem in de Raad van Toezicht vertegenwoordigen. Meer daarover vind je opnieuw hier.

FINANCIEEL

De financiële situatie van de club is iets wat ons allen bezighoudt. Dit kwam bijgevolg zeer vaak ter sprake. Philippe Van Esch moest vanzelfsprekend toegeven dat we niet in de beste papieren zitten, zoals weinig eersteklasseclubs. Vele van onze directe concurrenten worden continu toegestopt door hun, al dan niet buitenlandse, miljoenen-investeerders. Die alsmaar groter wordende financiële slagkracht maakt deze clubs uiteraard moordende concurrentie, desondanks gelooft Van Esch dat er meer mogelijk moet zijn door slimme investeringen.

Momenteel is het stadion nog steeds een enorme kost. De figuurlijke ‘putten’ die de laatste jaren ontstonden, en sterk groeiden, als gevolg van de degradatie, corona-periode en hoge loonkost van spelers en staf werden door de overname gedicht. Echter is er niet de ruimte om sterk te investeren in andere zaken en blijft er ieder jaar een structureel operationeel verlies meegedragen worden. Dit is helaas iets wat we bij veel profclubs zien terugkomen.

Op commercieel vlak moet de club meer inkomsten vergaren. Een opvallende uitspraak hierbij is dat er een doel werd gesteld dat er in 1 jaar tijd 1 miljoen extra commerciële inkomsten vergaard moeten worden. Hiervoor worden momenteel bepaalde strategische keuzes gemaakt. Na enkele supportersvragen voegt Van Esch toe dat er absoluut geen zekerheid is dat dit doel behaald zal worden.

Degradatie zou inderdaad op financieel vlak zeer problematisch zijn. Er werd meermaals gepolst naar een eventueel financieel noodplan in geval dit toch zou gebeuren, maar hier weigerde Van Esch een antwoord op te bieden, daar wilde hij het namelijk niet over hebben.

Er is op dit moment geen sprake van andere nieuwe investeerders die zich aanbieden, aldus Philippe Van Esch.

BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE

Nog een unieke uitspraak die we willen meegeven, is dat Van Esch deelde dat de Bijzondere Belastinginspectie enige tijd geleden al eens beslag legde op televisiegelden. Let op: achteraf werden deze bedragen dan wel gewoon weer terug vrijgegeven. Het is niet duidelijk wat de BBI nog zou kunnen opeisen bij de club in de toekomst, laat staan wat de inhoud dan zijn, en om die reden wordt hier op heden weinig rekening mee gehouden.

TOEKOMST

Philippe Van Esch zegt te kiezen voor een langetermijnproces. Op een bepaald moment kwamen vergelijkingen ter sprake met andere clubs, waar de aanpak volgens hem compleet anders is dan bij ons. Vaak zijn dit aanpakken die volgens hem minder duurzaam zijn. Van Esch benadrukt niet te willen investeren zonder duidelijke doelen. Er mag zeker geen geld door ramen en deuren gegooid worden en hij wilt eerder traag maar zeker groeien. Hij beweert oprecht te geloven in deze langetermijnvisie. Al zal dit uiteraard hoe het ook zij gepaard moeten gaan met extra kapitaal.

Het werd hier al benoemd, maar na de afbetaling van het stadion komt de club in een heel andere financiële situatie. Iets waar het clubbestuur met ongeduld naar uitkijkt.

Philippe Van Esch gaf wel toe dat hij een bepaalde return on investment wenst op termijn, maar dat dit momenteel nog niet zijn hoofdbekommernis zou zijn. De club moet eerst groeien op alle vlakken. Hij voegde hieraan toe dat zijn inziens niet één aspect binnen de club kan groeien, omdat dit geen efficiënt resultaat teweegbrengt. Alle aspecten, gaande van het sportieve tot het commerciële tot de wedstrijdbeleving, tot ga zo maar door, dienen samen gestaag te evolueren.

Het is onbetwistbaar dat er tijdens de avond veel meer is besproken en bediscussieerd dan wat in dit verslag wordt samengevat. Zoals eerder benadrukt in de inleiding van deze communicatie, zijn hier slechts de kernpunten weergegeven. Het is onmogelijk om alles in detail te vermelden. Voor verdere vragen, bezorgdheden, opmerkingen, suggesties en dergelijke staat het Malinwa Supportersorgaan tot jullie beschikking. Stuur gerust een mailtje naar info@malinwa.be of contacteer ons via onze Facebookpagina.

We waren verheugd te zien dat een aanzienlijk aantal supporters aanwezig was op deze infoavond en scherpe vragen stelde, waarvoor nogmaals dank.

Tot slot roepen we nogmaals op om zulke momenten tussen supporters en beleidsmakers bij te wonen wanneer mogelijk.