Vernieuwd bestuur Malinwa Supportersorgaan

Vernieuwd bestuur Malinwa Supportersorgaan

Vernieuwd bestuur Malinwa Supportersorgaan 2000 1429 Malinwa Supportersorgaan

Bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen werd er een nieuw bestuur voor de Malinwa VZW verkozen. Vorig jaar lieten we, tot onze grote spijt maar uit even grote noodzaak, onze heilige supportersinspraak verwateren. Daardoor staat het Supportersorgaan voor grote uitdagingen. Wij zijn reeds gestart met de nieuwe vorm van supportersvertegenwoordiging, waarbij we onze taak uiterst serieus nemen, maar vanzelfsprekend ligt er nog veel werk op de plank.

Om degenen om wie het voetbal werkelijk draait, onze supporters, te blijven vertegenwoordigen en onze voortrekkersrol in supportersvertegenwoordiging verder te professionaliseren, hebben we onze Raad Van Bestuur grondig geëvalueerd. Alle huidige bestuursleden van het Malinwa Supportersorgaan kan u vanaf heden terugvinden op onze website onder de sectie ‘Wie is wie’. Uit degenen die zich kandidaat hebben gesteld, is het volgende dagelijkse bestuur van Malinwa VZW gestemd:

–        Voorzitter: Hans De Decker

–        Ondervoorzitter: Simon Van Herzele

–        Ondervoorzitter: Guido Gonnissen

–        Penningmeester: Sven Mommaerts

–        Secretaris: Geert Wouters

Hans De Decker blijft de komende 2 jaar voorzitter van het Malinwa Supportersorgaan. Hiermee hebben we gekozen voor stabiliteit en een vertrouwd gezicht voor het grote publiek, iemand met ervaring en de vereiste kennis om de transformatie van supportersparticipatie te coördineren. “Ik wil het Supportersorgaan kenbaar maken bij iedereen die geel-rood gezind is en hen een makkelijk en transparant aanspreekpunt bieden. We willen over een organisatie beschikken waarbij de supporter op de meest eenvoudige wijze diens vragen, bezorgdheden en bezwaren kan laten gehoord worden tot in de hoogste bestuursorganen van de club. Als voorzitter ben ik enkel een gezicht dat de evolutie die we doormaken wil begeleiden en ondersteunen. Binnen het Orgaan werken supporters iedere dag opnieuw belangeloos en vol enthousiasme aan ons uniek DNA, met als enig doel de Malinwa-supporters te betrekken bij het reilen en zeilen van de schoonste club van ’t land” aldus Hans De Decker.

Nieuwkomer Simon Van Herzele zal vooral inzetten op een vernieuwende aanpak van het behartigen van supportersbelangen. In zijn functie als ondervoorzitter zal hij de komende jaren supportersinspraak verder trachten te verankeren in elke beslissing die de club neemt met meer transparantie voor de mensen op de tribunes. Simon deelt zijn visie als volgt: “De Malinwa is de laatste jaren een club geweest met veel pieken en dalen. Hierin liep het Supportersorgaan wat verloren en werd de brug tussen club en supporters regelmatig uit het oog verloren. Het is dan nu ook aan ons om die verbinding terug te vinden. Dit door continu in gesprek te gaan en regelmatig events op poten te zetten. Eigenlijk is het niet veel moeilijker dan bijvoorbeeld na een match ‘onder den bocht’ een babbeltje te slaan. De supporter moet zich terug kunnen vereenzelvigen met het Supportersorgaan”.

Tevens wordt Simon Van Herzele als waarnemende vertegenwoordiger afgevaardigd naar de Raad Van Toezicht van Yellow-Red KV Mechelen NV . Stefaan Leroux zetelt niet langer in die Raad Van Toezicht en geeft zijn functie als ondervoorzitter op. Zelf zegt hij hierover: “Na 25 jaar in het bestuur van de supportersfederatie en nadien het Supportersorgaan neem ik een stap terug. Na enkele intense jaren is dit voor mij persoonlijk hoog nodig geworden.
 Als supportersvertegenwoordiger werden we meegesleurd in dossiers zoals propere handen, de uitdagingen als gevolg van de situatie waar Dieter Penninckx in terecht kwam, een broodnodige lang aanslepende kapitaalsverhoging en de ‘verkoop’ van onze geliefde club. Jarenlang van de ene crisissituatie in de andere, hoofdzakelijk achter de schermen. Als lid van de RVB was mijn rol hier uiteraard het verdedigen van supportersrechten, maar eveneens het beperken van de publieke onrust.
Het vergde aanzienlijke inspanningen wanneer het Supportersorgaan juridische stappen moest ondernemen ter verdediging van de club KV Mechelen of onderhandelingen moest gaan voeren met aandeelhouders in aanwezigheid van onze advocaat. Het ging verder dan alleen supportersbelangen verdedigen. Naast de controle binnen KV Mechelen moesten we ons ineens ook bezighouden met eindeloze bemiddeling.

Toch zijn we op verschillende momenten cruciaal zijn geweest om mensen opnieuw aan tafel te krijgen en te houden. Ondanks dat geld op het einde altijd de bovenhand neemt, zijn we als supporters steeds een essentiële rol blijven spelen. Bij de eerste kapitaalsverhoging hebben we het onderste uit de kan kunnen halen met enorm veel supportersrechten op papier. De bikkelharde realiteit haalde dit succes echter snel onderuit. Zonder veel, extern, geld: geen voetbal in de Belgische eerste klasse. Net dat ‘extern geld’ zorgt voor minder supportersrechten. Een realiteit waar KV helaas niet aan kan ontsnappen. Nu de club zich in rustiger vaarwater bevindt, was het een geschikt moment om de fakkel door te geven, in overeenstemming met de statuten van het Supportersorgaan. Volledig loslaten doe ik uiteraard niet. Mijn betrokkenheid blijft, ik heb een goede verstandhouding met Philippe Van Esch en Eddy De Reys opgebouwd, en ik sta klaar om onze vertegenwoordigers te ondersteunen. Ik blijf actief binnen het Orgaan, zij het zonder mandaat in het dagelijks bestuur.” verklaart Stefaan.

Stefaan Leroux blijft dus wel deel uitmaken van het Supportersorgaan en speelt een zéér prominente rol in het betrekken van de supporters bij alles wat zich afspeelt binnen de club. Hij is en blijft de komende jaren een uiterst cruciale schakel in supportersinspraak binnen KVM an sich.

Verder werden de mandaten van Sven Mommaerts en Geert Wouters verlengd als respectievelijk penningmeester en secretaris van onze VZW. Beide heren zijn onmisbaar in de dagelijkse werking van het Supportersorgaan en we zijn dan ook verheugd dat ze aan boord blijven en mee de werking verder zullen uitbouwen en professionaliseren.

Dit bestuur staat voor enkele grote uitdagingen. Als Supportersorgaan zijn we ervan overtuigd dat we met dit team klaar zijn om samen met de volledige KV Mechelen-aanhang een frisse wind te laten waaien door de supportersvertegenwoordiging binnen onze club. We zullen supportersparticipatie en -inspraak blijven faciliteren en de belangen van iedere Malinwa-supporter blijven behartigen op alle niveaus binnen de club KV Mechelen.

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, aarzel niet naar ons uit te reiken!