Communicatie van de club over terugbetaling dranktegoed

Communicatie van de club over terugbetaling dranktegoed

Communicatie van de club over terugbetaling dranktegoed 2560 1707 Malinwa Supportersorgaan

Begin deze week kondigde de club onverwacht een administratieve kost aan voor de terugbetaling van dranktegoeden, waarvan wij niet op de hoogte waren. We ontvingen veel vragen en klachten over deze maatregel en waren zelf uiterst misnoegd over de manier van communiceren. Na veel kritiek heeft de club deze beslissing teruggedraaid, waarvoor we onze dank willen uitspreken. Graag geven we nog een korte toelichting vanuit ons standpunt over dit voorval om het onderwerp af te ronden.

De afgelopen seizoenen betaalden wij, de supporters, tijdens de thuiswedstrijden van KVM in ons stadion met een drankkaart (veelal je eigen abonnement) die kon worden opgeladen via QR-code of aan een van de oplaadpunten in het stadion. Begin deze week communiceerde de club over het afschaffen van die drankkaart, zodat vanaf volgend seizoen alles met een eigen bankkaart betaald kan worden. Iedere toog zal worden uitgerust met een eigen betaalterminal, waar je met de bankkaart van jouw keuze kan afrekenen. Wij als Supportersorgaan waren reeds enige tijd op de hoogte van deze verandering en hadden hier geen bezwaar tegen. Uiteraard zijn er argumenten voor en tegen, maar over het algemeen zou deze wijziging wachttijden bij de oplaadpunten, waarvan er maar liefst zeventien in het stadion aanwezig waren, wegnemen en het gemak voor de supporters vergroten. Ook zou de bestaande waarborg op bekers verdwijnen, wat wij een positieve beslissing vinden. Daarom namen we geen verdere actie.

Wat echter volledig nieuw voor ons was, is dat er voor de terugbetaling van het dranktegoed op oude drankkaarten en/of abonnementen een administratieve kost van €3 zou worden aangerekend. Deze kost werd niet rechtstreeks via de club aangerekend, maar door de leverancier van het betaalsysteem waarmee samengewerkt werd. Het was dan ook met verbazing dat wij op de hoogte werden gesteld van deze discutabele administratieve kost vlak voor de communicatie van KVM op hun website en social media kanalen. We ontvingen vervolgens zeer veel vragen en klachten over deze maatregel en waren ontevreden over deze kost en over de manier van communiceren. We hebben, net als vele andere supporters, onze zorgen en ontevredenheid zeer uitgebreid aangekaart bij de club en gevraagd om deze beslissing terug te draaien.

Ondertussen heeft de club laten weten dat er geen administratieve kost aangerekend zal worden en dat de club deze volledig op zich zal nemen. We willen de club uitdrukkelijk bedanken voor het terugkomen op deze beslissing en deze kost te dragen. Het toont aan dat de stem van de supporters gehoord wordt en dat onze feedback serieus wordt genomen. We hopen dat de club in de toekomst proactiever en transparanter zal communiceren over dergelijke besluiten om onnodige verwarring en ontevredenheid te voorkomen.

Het Malinwa Supportersorgaan blijft zich inzetten voor een open dialoog tussen de club en haar supporters en zal altijd streven naar oplossingen die in het beste belang zijn van onze fans. Daarom blijven we jullie oproepen om bezorgdheden, vragen en opmerkingen met ons te delen.