Antwoord op bijkomende vragen rond ontslag Dieter Penninckx

Antwoord op bijkomende vragen rond ontslag Dieter Penninckx

Antwoord op bijkomende vragen rond ontslag Dieter Penninckx 960 600 Malinwa Supportersorgaan
Naar aanleiding van de communicatie over het ontslag van Dieter Penninckx werden er op malinwaforum.be nog een aantal bijkomende vragen gesteld. Bij deze willen we die ook graag beantwoorden.
Dieter Penninckx sprak in zijn communicatie over een voorstel om onafhankelijke bestuurders aan te stellen dat weggestemd werd binnen de Raad van Bestuur. Waarom werd dat voorstel niet aanvaard?

Deze informatie is niet correct. Het voorstel van Dieter was in de eerste plaats bedoeld om een aantal mensen te laten verdwijnen uit de Raad van Bestuur. Wij zijn absoluut voorstander van good governance, waarbij een aantal duidelijke afspraken gemaakt worden over hoe de club geleid moet worden. Iedereen is het eens dat er een duidelijk kader voor good governance moet ingevoerd wordenmaar deze stap mag niet misbruikt worden in onderhandelingen. 
Voor ons gaat good governance sowieso verder dan alleen maar de duidelijke scheiding tussen aandeelhouders, bestuurders en directieleden. Het gaat ook om transparantie, participatie, ethisch zakendoen en een gezond financieel beleid op lange termijn.
Vennootschappen moeten tegen 2024 sowieso hun statuten aanpassen om in lijn te zijn met de nieuwe vennootschapswetgeving. De Raad van Bestuur wil hier proactief aan werken en stelde daarom op een vorige vergadering een werkgroep samen die dit concreet zal uitwerken voor de bestuursorganen van de club.
Het klopt dus niet dat de Raad van Bestuur geen good governance wil(de). Dit is zelfs een prioriteit. Maar dan wel graag binnen een goed uitgewerkt en duidelijk kader, zodat potentiële investeerders en bestuurders weten binnen welke krijtlijnen er moet gespeeld worden bij KV Mechelen.

Wat is de rol van de toezichthouder van Telenet in de Raad van Bestuur? En waarom zit Telenet eigenlijk in de Raad van Bestuur?

We willen graag zo transparant mogelijk werken en daarom kiezen we er voor om ook de Raad van Bestuur te laten bijstaan door zij die, gelet op hun professionele expertise, een adviserende rol kunnen opnemen of een go-between kunnen zijn tussen de Raad van Bestuur en een grote externe partner. Concreet gaat het dan om personen die actief kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur, maar geen stemrecht hebben. Bedoeling is om hen op deze manier een goed inzicht te geven in de financiële toestand, de werking en de toekomstplannen van onze club. Momenteel wordt de Raad van Bestuur bijgestaan door twee adviseurs. Eentje voor Telenet, als grootste commerciële partner, en eentje voor de jeugdwerking van KV Mechelen. We sluiten niet uit dat er in de toekomst nog meer adviseurs zullen toegevoegd worden.

Waar wil het huidig bestuur naartoe met KV Mechelen en waar wil Dieter Penninckx naartoe? Waar zit het verschil in visie?
 
De resterende aandeelhouders en het supportersorgaan willen evolueren naar
  • een aandeelhoudersstructuur waarin verschillende aandeelhouders in goede verstandhouding samenwerken om de club ondersteunen en daar ook de vruchten van kunnen/mogen plukken, mits duidelijke vooraf gemaakte afspraken hieromtrent. Geen enkele aandeelhouder mag daarbij beschikken over meer dan 49% van de aandelen.
  • een aandeelhoudersstructuur waarbij de supporters beschikken over minstens 25% van de aandelen en op die manier steeds een blokkeringsminderheid hebben. Dit kan ondermeer verwezenlijkt worden door een coöperatieve vennootschap, waarbij  supporters binnen een transparant kader en met duidelijke afspraken zelf een aantal aandelen kunnen verwerven.
  • een verdere professionalisering van de club (de eerder besproken good governance), met een directiecomité en medewerkers die instaan voor de dagelijkse werking en verdere uitbouw van de club en die experts zijn binnen hun specifieke vakgebied.
  • een gezond financieel en commercieel beleid dat de club zelfbedruipend en onafhankelijk(er) maakt van transferinkomsten.
  • een club die sterk lokaal verankerd is en maximaal inzet op (eigen) jeugd, maar wel de ambitie heeft om een gezonde subtopper te zijn en elk jaar minstens in de eerste kolom van de rangschikking te staan.
  • een club met een duidelijk imago, aandacht voor traditie, waarden en supportersparticipatie.  Een club die ook meer is dan een voetbalclub en ook inzet op een sterke communitywerking. Een club waar supporters fier op kunnen zijn voor meer dan enkel de sportieve resultaten.
 
Over de visie van Dieter kunnen en willen wij ons niet uitspreken. Dat is aan Dieter zelf om in detail toe te lichten via de media of andere kanalen. We kunnen wel de twee grootste verschillen aanhalen die in de gesprekken steeds naar boven kwamen en waardoor er tot nog toe geen onderhandelde oplossing mogelijk was:
  • dat Dieter aangaf hoofdaandeelhouder te willen blijven en geen aandelen wenst te verkopen
  • dat Dieter aangaf om, naast zijn rol als hoofdaandeelhouder, ook nog een rol te willen spelen in de dagelijkse werking van de club en ook daar beslissingen te willen nemen